Du kan enkelt betala via vår Swedbank Pay checkout.

Eller förskottsbetala till vår BG 5652-7294 

 

Privat Policy - GDPR

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Om du väljer att få vårt nyhetsbrev skickat till dej så bokar du i det separat. Du har enligt Personuppgiftslagen (GDPR)  rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: ullbutik@ullbutik.se.

Fraktkostnaden

För en beställning debiteras efter den faktiska vikten, detta sker automatiskt i vår webbutik och kostnaden för frakten redovisas i kassan.

Prissättning, minsta beställningar 55:-,

Posten: max 100gr 37:-,  100g/250g 72:-, 250g/500g 81:-, 500g/ 1kg 100:- Från 100g är dett spårbart paket hos Posten-

DHLs frakttabell för paket gäller vikt eller volymvikt. 3 kg 95:- 5kg 100:-  7,5kg 120:- 10kg 130:- 15 kg 140:- osv.

Priser

Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms som för närvarande är 25%.

Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget och inköpspriser.

Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Ullbutiken i Råda rätten att annullera ordern.

Betalningsvilkor och info

Kortbetalning

Betalning via Swedbank Pay check out kassa.

Gäller Visa, Mastercard, Diners Club och American Express

Vid köp fyller du i typ av kort, kortnummer, giltighetstid, och CVC-kod. En verifiering görs för att kontrollera att kortuppgifterna stämmer och att det finns täckning på kontot.

Vi använder PayEx som betalningsväxel. Tjänsten är säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan din dator och vår betalningsserver (Swedbank Pay). All överföring sker tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information. Vi lagrar heller aldrig några konto- eller kortuppgifter. Vid betalning på internet använder Swedbank Pay Secure Electronic Transaction (SET), som är en internationell säkerhetsstandard för onlinebetalningar.

På faktura

Enkelt via Swedbank Pay checkout kassa    

 

Information om personuppgifter och kreditprövning Pay Ex

 

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av Swedbank Pay produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till Swedbank Pay att du inte samtycker till detta på den adress som Swedbank Pay anvisar.

 

Information om överlåtelse

 

”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay/PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

 

Leveransvillkor

 

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

 

Betalningsvillkor

 Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Delbetalning

Användarvillkor för PayEx Delbetala (SE)

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay/PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Swedbank Pay/PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med Swedbank Pay/ PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi. Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Allmänna villkor           Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Swishbetalning 

Betala direkt via Swish i Swedbank Pay checkout kassa. (123 478 02 92)

Leveranstider

En leveransbekräftelse (DHL och Posten Skicka Lätt) kommer att skickas till beställaren senast nästkommande vardag efter vi har skickat ditt paket. Om vi har din e-postadress.

Leveranstiden är vanligtvis 2-3 vardagar men kan i vissa fall dröja upp till 10 dagar.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, vanligtvis Posten eller DHL. Det är köparens ansvar att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt.

Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Ej utlösta paket debiteras fraktkostnaden plus en expeditionsavgift på hundra kronor.

Förändring av order:

Kund äger givetvis fram till dess order skickats rätt att, utan extra kostnad annat än prisskillnad på varan, förändra sin order. Order som redan levererats ej kan ändras.

Gäller ej speciell beställd vara.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för dej som kund fram till att ordern skickats.

En avbeställning är ej giltig förrän beställaren fått en bekräftelse från oss.

Returnering

Återsändande av vara sker på kunds bekostnad. Vara skall återsändas i ändamålsenlig förpackning och ej använd. Kunden ska alltid kontakta oss innan och meddela skälet.

Ångerrätt

Som privatperson har du rätt att ångra ett köp inom 30 kalenderdagar från mottagandet. Returrätten gäller endast för oanvänd vara som ligger i sin originalförpackning. Återsändande av vara sker på kunds bekostnad. Vara skall återsändas i ändamålsenlig förpackning. Om varan vi får tillbaka inte är i skicket som vi skickade iväg är du skyldig att ersätta oss för denna värdeminskning och vi kan i sådana fall komma att göra ett avdrag på våra återbetalning.

Frakten och avgifter betalas aldrig tillbaka.

Eko underställ, Rea och lagerrensnings varor bytes ej.

Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade varor!

Reklamation

Defekt eller felaktig vara skall reklameras omgående och efter kontakt med Ullbutiken i Råda returneras. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avta

Äganderätten,

till varorna förbehålls oss tills full likvid erlagts.

Betalning utanför Sverie:

BIC: HANDSESS

IBAN: SE43 6000 0000 0003 1527 8188

ALservice i Råda AB/ Ullbutiken i Råda, orgnr: 556683-7984, Godkänd för F-skatt